Certifikace a školení

E-brigádníci mohou získat certifikace z různých oblastí, které souvisí se správou internetových obchodů. Uchazeči mají možnost zúčastnit se školení na jednotlivé okruhy, která společnost NetDirect s.r.o. pořádá. Školení spolu s odbornou literaturou na dané téma a zkušenosti uchazeče tvoří základ pro úspešné absolvování testu a získání příslušné certifikace.

Náplň jednotlivých kvalifikací a školení


 • Administrace systému FastCentrik

Znalost administrace systému FastCentrik na úrovni, která umožňuje plnohodnotné využívání všech jeho dostupných možností. V rámci školení jsou externisté seznámeni s celou administrací systému. Naučí se vkládat a upravovat produkty, články, pracovat se zákazníky a objednávkami, rozesílat e-mailové zpravodaje, importovat a exportovat data, orientovat se v základních nastaveních apod.

 • Ekonomický systém POHODA

E-brigádník ovládá funkce ekonomického systému POHODA, které souvisejí se správou internetových obchodů. Brigádník je schopen propojit ekonomický systém POHODA s administrací internetového obchodu FastCentrik a zajistit obousměrný přenos dat. V systému POHODA umí brigádník vytvářet kategorie, hromadně přenášet obrázky na server, přidávat a editovat produkty. E-brigádník chápe souvislosti propojení obou systémů a je tak schopen využít jejich potenciál. 

 • Tvorba textů

V rámci školení se brigádníci učí tvořit kvalitní texty (články, recenze, popisy produktů) bez pravopisných a stylistických chyb. Dozví se, jak psát texty, které jsou nejen čtivé, ale také splňující pravidla Copywritingu, což je způsob tvorby textů, které jsou vhodné pro vyhledávače (Seznam, Google) tak, aby bylo dosahováno vysokých pozic při vyhledávání klíčových slov obsažených v textech.

 • Statistiky Google Analytics

Statistiky slouží pro pochopení chování návštěvníků, vyhodnocování efektivity marketingových aktivit a jako zpětná vazba, která umožňuje zdokonalování e-shopů a dosahování vyšších obratů při nižších investicách. V rámci školení se externisté učí základnímu nastavení statistik, jsou schopni je analyzovat, nastavovat v nich cíle, sledovat a vyhodnocovat konverze. Dokážou je tak pravidelně reportovat vůči majiteli e-shopu.

 • SEO - Optimalizace pro vyhledávače

Cílem optimalizace je dosahování co nejvyšších pozic v přirozeném výsledku vyhledávání a získávání návštěvnosti, která je generována téměř zadarmo. Přístupy z vyhledávačů jsou pro e-shopy velmi důležité. Úspěch ve vyhledávačích ovlivňuje celá řada faktorů a na vylepšování i udržení pozic je třeba neustále pracovat. Specialista má potřebné znalosti a dokáže SEO ovládat.

 • Linkbuilding - Budování odkazů

Budování zpětných odkazů má význam nejen pro získávání přímé návštěvnosti, ale také pro posilování SEO pozic internetového obchodu nebo webu. Jenže není odkaz jako odkaz, záleží na formě, umístění a správném směřování. Specialista zná principy budování efektivních odkazů. Umí je sám tvořit, měřit počty zaindexovaných odkazů na vyhledávačích a vyhodnocovat linkbuildingové aktivity konkurence.

 • Správa PPC kampaní (SEM)

Specialista dokáže spravovat placené reklamy, ve kterých se platí za klik - zejména na Seznamu a Google. Rozumí principům zobrazování a tvorby efektivních PPC kampaní, dokáže nastavit finanční limity, umí vyhodnocovat konverzní poměry jednotlivých inzerátů a podle nich průběžně kampaně ladit tak, aby dosáhl maximálních obratů s vynaložením co nejmenších finančních prostředků.

 • Porovnávače zboží

Být dobře vidět na všech důležitých porovnávačích zboží je dnes pro e-shop základem úspěchu. Externista umí e-shop zaregistrovat do jednotlivých porovnávačů, zajistit napojení na XML feedy, nastavit denní limity rozpočtů, monitorovat správné zobrazování, řešit případné problémy s exportem a provádět optimalizace, které povedou k lepšímu zobrazování.

 • Facebook

Vyškolený specialista chápe principy sociálních sítí - především Facebooku. Zná postupy a strategie, jakými lze využívat Facebook pro propagační účely a pro zvyšování loajality klientů. Dokáže spravovat profil, zajistit jeho rozšíření o Facebook e-shop, napojený na data klasického e-shopu. Dokáže vytvářet atraktivní obsah, který vede ke zvyšování počtu přátel a má i marketingové nebo obchodní efekty.

 • Práce s grafikou - úpravy obrázků a fotografií

Brigádník umí provádět základní operace s grafikou - ořezy, barevné vyladění, změny velikostí, volbu optimální komprimace vhodné pro web. Rovněž ovládá tvorbu maker (akcí), které mu usnadňují hromadné zpracování obrázků a umožňují dosahování vyšší produktivity a tím i příznivější ceny pro provozovatele e-shopu. 

 • Prodej na Aukru

Brigádníci jsou seznámeni s principy obchodování na Aukru, naučí se zde vystavovat položky, ale také správně nastavit strategii prodeje. Ví, jak hladce projít jednotlivými kroky finalizace transakce na Aukru, a to od nastavení automatického kontaktu s kupujícím, přes implementovaný systém plateb, až po hodnocení prodeje. Po absolvování školení získá brigádník navíc rychlý kontakt na zákaznický servis, který se mu bude přednostně věnovat.

 • Aukro konektor

Brigádník se orientuje v administračním prostředí FastCentrik i internetové aukce Aukro.cz. Je schopen klientovi pomoci propojit e-shop FastCentrik s uživatelským účtem na Aukru, což umožní vystavování položek na Aukru a správu objednávek přímo z administrace e-shopu. Brigádník je schopen zajistit potřebné náležitosti pro propojení a komplexně spravovat Aukro účet i administraci FastCentrik. Certifikaci může získat pouze brigádník s certifikáty Prodej na Aukru a Administrace systému FastCentrik.

 

Nabídka práce

Facebook
Napište nám

Napište tento kód: 5101

Volejte(+420) 733 382 293