E-brigádník k FastCentriku na 5 hodin zdarma

Rozhodli jste se zdarma využít 5 hodin práce e-brigádníka pro váš nový internetový obchod FastCentrik. V krátkém formuláři prosím vyplňte kontaktní údaje a zaškrtněte požadované činnosti, se kterými byste si přáli pomoci od svého e-brigádníka. Na základě odeslaného formuláře vám přidělíme vhodného e-brigádníka na míru vašim potřebám prostřednictvím HelpDesku.

Kontaktní údaje
S čím chci od e-brigádníka pomoci
[?][?]
[?][?]
[?][?]
[?][?]
[?][?]
[?][?]
Poznámka

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti NetDirect s.r.o. se sídlem Ostrava Vítkovice, Pohraniční 504/27, PSČ 70300, IČ: 25907077, zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 25152 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2522

Ekonomický systém POHODA

E-brigádník ovládá funkce ekonomického systému POHODA, které souvisejí se správou internetových obchodů. Brigádník je schopen propojit ekonomický systém POHODA s administrací internetového obchodu FastCentrik a zajistit obousměrný přenos dat. V systému POHODA umí brigádník vytvářet kategorie, hromadně přenášet obrázky na server, přidávat a editovat produkty. E-brigádník chápe souvislosti propojení obou systémů a je tak schopen využít jejich potenciál.

Aukro konektor

Brigádník se orientuje v administračním prostředí FastCentrik i internetové aukce Aukro.cz. Je schopen klientovi pomoci propojit e-shop FastCentrik s uživatelským účtem na Aukru, což umožní vystavování položek na Aukru a správu objednávek přímo z administrace e-shopu. Brigádník je schopen zajistit potřebné náležitosti pro propojení a komplexně spravovat Aukro účet i administraci FastCentrik.

Prodej na Aukru

Brigádník je seznámen s principy obchodování na Aukru, umí zde vystavovat položky, ale také správně nastavit strategii prodeje. Ví, jak hladce projít jednotlivými kroky finalizace transakce na Aukru, a to od nastavení automatického kontaktu s kupujícím, přes implementovaný systém plateb, až po hodnocení prodeje. Brigádník má navíc rychlý kontakt na zákaznický servis, který se mu přednostně věnuje.

Správa PPC kampaní (SEM)

Specialista dokáže spravovat placené reklamy, ve kterých se platí za klik - zejména na Seznamu a Google. Rozumí principům zobrazování a tvorby efektivních PPC kampaní, dokáže nastavit finanční limity, umí vyhodnocovat konverzní poměry jednotlivých inzerátů a podle nich průběžně kampaně ladit tak, aby dosáhl maximálních obratů s vynaložením co nejmenších finančních prostředků.

Tvorba textů

Brigádník umí tvořit kvalitní texty (články, recenze, popisy produktů) bez pravopisných a stylistických chyb. Ví, jak psát texty, které jsou nejen čtivé, ale také splňující pravidla Copywritingu, což je způsob tvorby textů, které jsou vhodné pro vyhledávače (Seznam, Google) tak, aby bylo dosahováno vysokých pozic při vyhledávání klíčových slov obsažených v textech.

Porovnávače zboží

Být dobře vidět na všech důležitých porovnávačích zboží je dnes pro e-shop základem úspěchu. Externista umí e-shop zaregistrovat do jednotlivých porovnávačů, zajistit napojení na XML feedy, nastavit denní limity rozpočtů, monitorovat správné zobrazování, řešit případné problémy s exportem a provádět optimalizace, které povedou k lepšímu zobrazování.

Statistiky Google Analytics

Statistiky slouží pro pochopení chování návštěvníků, vyhodnocování efektivity marketingových aktivit a jako zpětná vazba, která umožňuje zdokonalování e-shopů a dosahování vyšších obratů při nižších investicách. Externista ovládá základní nastavení statistik, je schopen je analyzovat, nastavovat v nich cíle, sledovat a vyhodnocovat konverze. Dokáže je tak pravidelně reportovat vůči majiteli e-shopu.

Facebook

Vyškolený specialista chápe principy sociálních sítí - především Facebooku. Zná postupy a strategie, jakými lze využívat Facebook pro propagační účely a pro zvyšování loajality klientů. Dokáže spravovat profil, zajistit jeho rozšíření o Facebook e-shop, napojený na data klasického e-shopu. Dokáže vytvářet atraktivní obsah, který vede ke zvyšování počtu přátel a má i marketingové nebo obchodní efekty.

SEO - Optimalizace pro vyhledávače

Cílem optimalizace je dosahování co nejvyšších pozic v přirozeném výsledku vyhledávání a získávání návštěvnosti, která je generována téměř zadarmo. Přístupy z vyhledávačů jsou pro e-shopy velmi důležité. Úspěch ve vyhledávačích ovlivňuje celá řada faktorů a na vylepšování i udržení pozic je třeba neustále pracovat. Specialista má potřebné znalosti a dokáže SEO ovládat.

Práce s grafikou - úpravy obrázků a fotografií

Brigádník umí provádět základní operace s grafikou - ořezy, barevné vyladění, změny velikostí, volbu optimální komprimace vhodné pro web. Rovněž ovládá tvorbu maker (akcí), které mu usnadňují hromadné zpracování obrázků a umožňují dosahování vyšší produktivity a tím i příznivější ceny pro provozovatele e-shopu. 

Linkbuilding - Budování odkazů

Budování zpětných odkazů má význam nejen pro získávání přímé návštěvnosti, ale také pro posilování SEO pozic internetového obchodu nebo webu. Jenže není odkaz jako odkaz, záleží na formě, umístění a správném směřování. Specialista zná principy budování efektivních odkazů. Umí je sám tvořit, měřit počty zaindexovaných odkazů na vyhledávačích a vyhodnocovat linkbuildingové aktivity konkurence.

Administrace systému FastCentrik

Znalost administrace systému FastCentrik na úrovni, která umožňuje plnohodnotné využívání všech jeho dostupných možností. Brigádník umí vkládat a upravovat produkty, články, pracovat se zákazníky a objednávkami, rozesílat e-mailové zpravodaje, importovat a exportovat data a orientovat se v základních nastaveních. 

Upozornění

Akce E-brigádník na 5 hodin zdarma platí pro uživatele e-shop řešení FastCentrik společnosti NetDirect s.r.o. Akci je možno využít do 6 měsíců od zakoupení FastCentriku. 

Napište nám

Napište tento kód: 1522

Volejte(+420) 733 382 293