Zpět na článek

Jak ošetřit spolupráci?

Každý e-brigádník má ve svém profilu v seznamu brigádníků uvedeno, zda pracuje na živnostenský list nebo na dohodu o provedení práce.

Formy spolupráce s e-brigádníkem: 

  • Na fakturu - brigádník pracuje na živnostenský list, brigádník vám každý měsíc vystaví fakturu za vykonané služby na předem smluvenou částku.

  • Dohoda o provedení práce (DPP) - v DPP se specifikují úkoly i sjednaná odměna a honorář vyplácíte za sjednané úkony. Při spolupráci na DPP nezapomeňte na zákonný hodinový limit. Od roku 2012 nesmí rozsah práce sjednané dohodou o provedení práce u jednoho subjektu překročit 300 hodin za kalendářní rok. Více informací o DPP naleznete zde. 

Vzor dohody o provedení práce

Individuálně je možno se dohodnout i na jiné formě spolupráce.